ATELIER XIII Snapshots

Viliam Slaminka - BITTER SWEET

Viliam Slaminka - BITTER SWEET

Viliam Slaminka rád vo svojej tvorbe s humorom komentuje aktuálne spoločenské témy či rodové stereotypy a s hravosťou ich kombinuje s prvkami z popkultúry. Jeho obrazy či objekty sú typické svojou výraznou farebnosťou, štylizáciou a hrou s významami. Jednotlivé maľby často slúžia ako rekvizity výsledných až divadelných scén, ktorých význam sa zmenou inštalácie a kontextu zakaždým mení.

Foto: Viki Kollerová

Viliam Slaminka rád vo svojej tvorbe s humorom komentuje aktuálne spoločenské témy či rodové stereotypy a s hravosťou ich kombinuje s prvkami z popkultúry. Jeho obrazy či objekty sú typické svojou výraznou farebnosťou, štylizáciou a hrou s významami. Jednotlivé maľby často slúžia ako rekvizity výsledných až divadelných scén, ktorých význam sa zmenou inštalácie a kontextu zakaždým mení.

Fascinácia detským svetom sa prejavuje v jeho inovatívnom prístupe k priestorovým objektom, pri ktorých sa s detskou ľahkosťou pohráva s princípom readymade, experimentuje s materiálmi a recykluje takmer všetko čo mu príde pod ruku. Skúsenosti z pedagogickej praxe zúročuje vo svojich participatívnych projektoch, v ktorých formou hry necháva tvoriť samotných divákov.

Foto: Viki Kollerová