O nás

Vydáva:
Ultrafialová o.z.

Sídlo:
Škultétyho 52/14
Bratislava, 83103

Tel:
0907 090 389

Email:
yourstory@ultrafialova.sk

Ročník: 6.

ISSN:  2644-4305


Aktualizácia:
Denne

Zastávame názor, že práca v kultúre má veľké množstvo paralel so štandardným podnikaním. Má svoje výrazné špecifiká, ale trhový model ponuky a dopytu ostáva rovnaký. Našu činnosť staviame na poznaní tychto špecifík, ktoré vytvárajú jedinečné kreatívne prostredie. Aj v ňom však dochádza k existenčným otázkam, hľadaniu príležitostí pre zárobok, financovanie a snahy o zastabilizovanie svojej kariéry. V štandardnom podnikateľskom prostredí existuje množstvo firiem, ktoré podnikateľom v ich činnosti pomáhajú. V kultúrnom segmente takáto infraštruktúra nie je. Primárne z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, torými by si mali umelci, alebo kultúrne inštitúcie takéto sluźby platiť.

To je dôvod, prečo sme založili v roku 2018 občianske združenie Ultrafialová. V ňom na jednej strane pro bono odovzdávame know-how našich členov z rôznych oblastí kultúry a marketingu. Na stane druhej robíme výskum toho, ako funguje financovanie umeleckej činnosti v jednotlivých podmienkach a ktoré kroky vedú k zlepšovaniu kultúrneho prostredia v danom regióne.

Rovnako sa snažíme o zmysluplné prepájanie komerčného segmentu s umeleckým. Tu sa snažíme, aby investície, ktoré smerujú od reklamných agentúr, komerčných značiek, alebo investorov boli zmysluplne využité v prospech kultúrneho prostredia. V konečnom dôsledku, vízie takýchto subjektov s umením počítajú a potrebujú ho pre napredovanie svojej značky. Pomáhame im, aby svoje ciele dokázali napĺňať aj bez poznania špecifického umeleckého prostredia, ktoré poznáme a radi sa s našimi poznatkami delíme.

Naši členovia
Redakčná rada

Pavol Truben
Šudoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a na École Estienne v Paríži. Vystavoval na viac ako 30 skupinových a samostatných výstav v Európe a Ázii. Za svoju tvorbu získal niekoľko nominácií a ocenení. Od roku 2013 pôsobí v oblasti grafického dizajnu, marketingových aktivít a konzultácií v oblasti budovania značky. Zameriava sa na prienik výtvarných vplyvov do komerčného segmentu. V o.z. ultrafialová má na starosti koordináciu projektu, programové aktivity a vedie semináre na tému marketing a financie v umení. Od roku 2015 vedie na Vysokej škole výtvarných umení predmet Marketing pre výtvarníkov.
Jana Babušiaková
Michaela Kučová