O nás

Portál Ultrafialová a rovnomenné občianske združenie vznikli v roku 2018 najmä ako pomôcka na zorientovanie sa pre mladých výtvarníkov a výtvarníčky v zložitom svete umeleckej praxe. Popri tejto aktivite sa na webstránke projektu začali objavovať recenzie, články a (najmä počas pandemického lockdownu) fotoreporty o aktuálnom dianí na umeleckej scéne, ktoré si pomerne rýchlo našli svoje publikum. Po utlmení činnosti združenia sme kontinuálne zaznamenávali práve dopyt po kritickej reflexii umenia, preto sme sa rozhodli pre oživenie portálu výsostne s týmto zameraním.

 

Cieľom Ultrafialovej je podnecovať diskusiu o aktuálnych témach na poli súčasného vizuálneho umenia, poskytovať priestor pre živý diskurz a kultivovať odborné a kritické pohľady na celé spektrum súčasného vizuálneho umenia vo všetkých regiónoch Slovenska. Vďaka svojmu online formátu poskytuje časovo a priestorovo flexibilnú platformu pre názory, komentáre, recenzie a články. Orientuje sa na profesionálov a profesionálky v oblasti umenia, dejín umenia umeleckej kritiky či už etablovaných alebo etablujúcich sa na scéne.

Vydáva:
Ultrafialová o.z.

Sídlo:
Škultétyho 52/14
Bratislava, 83103

Tel:
0907 090 389

Email:
yourstory@ultrafialova.sk

Ročník: 6.

ISSN:  2644-4305


Aktualizácia:
Denne

Ako nám môžete pomôcť?

POUKÁZANIE 2% DANE
Priamy finančný dar
SPOLUPRÁCA PRI ORGANIZOVANÍ PODUJATÍ
SPOLUPRÁCA PRI VYTVÁRANÍ OBSAHU NA NAŠOM PORTÁLI
STAŇTE SA NAŠIM AMBASÁDOROM
STAŇTE SA NAŠIM KONZULTANTOM

Redakčná rada

Pavol Truben
Šudoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a na École Estienne v Paríži. Vystavoval na viac ako 30 skupinových a samostatných výstav v Európe a Ázii. Za svoju tvorbu získal niekoľko nominácií a ocenení. Od roku 2013 pôsobí v oblasti grafického dizajnu, marketingových aktivít a konzultácií v oblasti budovania značky. Zameriava sa na prienik výtvarných vplyvov do komerčného segmentu. V o.z. ultrafialová má na starosti koordináciu projektu, programové aktivity a vedie semináre na tému marketing a financie v umení. Od roku 2015 vedie na Vysokej škole výtvarných umení predmet Marketing pre výtvarníkov.
Jana Babušiaková
Je nezávislá kurátorka a kritička. Venuje sa najmä mladšej generácii umelcov. Vo svojich kurátorských projektoch sa zaujíma o súčasnú podobu maľby, objektu a inštalácie, ako aj o popularizáciu umenia formu výstav vo verejnom priestore. Pravidelne prispieva do odborných periodík a novín článkami, reflektujúcimi oblasť vizuálneho umenia. Od roku 2018 participuje na dramaturgii výstav v priestore kultúrneho centra T3-kultúrny prostriedok. V roku 2022/2023 sa venovala dramaturgii a organizovaniu prednáškového cyklu V obraze a diskusného formátu ARTTALK v súkromnej galérii Dot Contemporary Art Gallery. Bola porotkyňou ocenenia Biela kocka, ktorú udeľuje Rada galérií Slovenska a súčasťou výberovej komisie Zlínskeho salonu mladých.
Michaela Kučová