O nás

Vydáva:
Ultrafialová o.z.

Sídlo:
Karpatské námestie 10
831 06, Bratislava

Tel:
0907 090 389

Email:
yourstory@ultrafialova.sk

Ročník: 1.

Aktualizácia:
Denne

Zastávame názor, že práca v kultúre má veľké množstvo paralel so štandardným podnikaním. Má svoje výrazné špecifiká, ale trhový model ponuky a dopytu ostáva rovnaký. Našu činnosť staviame na poznaní tychto špecifík, ktoré vytvárajú jedinečné kreatívne prostredie. Aj v ňom však dochádza k existenčným otázkam, hľadaniu príležitostí pre zárobok, financovanie a snahy o zastabilizovanie svojej kariéry. V štandardnom podnikateľskom prostredí existuje množstvo firiem, ktoré podnikateľom v ich činnosti pomáhajú. V kultúrnom segmente takáto infraštruktúra nie je. Primárne z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, torými by si mali umelci, alebo kultúrne inštitúcie takéto sluźby platiť.

To je dôvod, prečo sme založili v roku 2018 občianske združenie Ultrafialová. V ňom na jednej strane pro bono odovzdávame know-how našich členov z rôznych oblastí kultúry a marketingu. Na stane druhej robíme výskum toho, ako funguje financovanie umeleckej činnosti v jednotlivých podmienkach a ktoré kroky vedú k zlepšovaniu kultúrneho prostredia v danom regióne.

Rovnako sa snažíme o zmysluplné prepájanie komerčného segmentu s umeleckým. Tu sa snažíme, aby investície, ktoré smerujú od reklamných agentúr, komerčných značiek, alebo investorov boli zmysluplne využité v prospech kultúrneho prostredia. V konečnom dôsledku, vízie takýchto subjektov s umením počítajú a potrebujú ho pre napredovanie svojej značky. Pomáhame im, aby svoje ciele dokázali napĺňať aj bez poznania špecifického umeleckého prostredia, ktoré poznáme a radi sa s našimi poznatkami delíme.

Naši členovia
Redakčná rada

Mgr. art. Pavol Truben, ArtD
Šudoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a na École Estienne v Paríži. Vystavoval na viac ako 30 skupinových a samostatných výstav v Európe a Ázii. Za svoju tvorbu získal niekoľko nominácií a ocenení. Od roku 2013 pôsobí v oblasti grafického dizajnu, marketingových aktivít a konzultácií v oblasti budovania značky. Zameriava sa na prienik výtvarných vplyvov do komerčného segmentu. V o.z. ultrafialová má na starosti koordináciu projektu, programové aktivity a vedie semináre na tému marketing a financie v umení. Od roku 2015 vedie na Vysokej škole výtvarných umení predmet Marketing pre výtvarníkov.
Mgr. Kristína Karabínošová
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Atque, consequuntur culpa cumque, cupiditate delectus dolor dolorum, ducimus est ex explicabo illum iste iure iusto maxime possimus praesentium quibusdam quod ut.
Bc. Michalea Kučová
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Atque, consequuntur culpa cumque, cupiditate delectus dolor dolorum, ducimus est ex explicabo illum iste iure iusto maxime possimus praesentium quibusdam quod ut.