Human by Design

Human by Design

Počúvame stále viac a viac o potrebe zmeniť prístup a filozofiu tvorby dizajnu, volanie po zodpovednosti k prírode i voči ľudskému druhu. Dizajn, jeho prax i teória, reaguje na túto situáciu vznikom metodológií ako “design thinking”, kritický dizajn, sociálny dizajn.

Názov výstavy pochádza z knihy austrálskeho filozofa a teoretika dizajnu Tonyho Frya Becoming Human by Design (2012), ktorý analyzuje význam dizajnu pri adaptácii človeka na meniace sa podmienky, a vôbec pri prežití ľudského druhu.

Vynálezy a pravidlá

crafting plastics! studio: Vlasta Kubušová, Miroslav Král
Repairably – (un)repairability: Repairably, Daniela Laluhová, Zuzana Procházková
S.P.E.A.R.: Martin Šichman, Marek Ďorda
Skvôt: Ján Jánoš, Maroš Schmidt


Miesta inovácie

Suťoblok: Juraj Hariš, Lukáš Radošovský, Ondrej Marko
Nová Cvernovka – miesto inovácie, Festival Nasuti: Daniel Rihák, Tereza Matkuliaková, Viliam Csino, Diana Klepoch Majdáková, Zuzana Duchová, a ďalší
ECOBOARD: Marek Ďorda, Boris Belan, Martin Šichman, Peter Vereš, Veronika Cyprichová, Ján Majerník, Jakub Zlatňanský, Plaftik
Kinetické tienenie okien: Boris Belan

 

Nulový dopad

Zero Impact: Barbora Peuch, Zuzana Šebeková, Jan C. Löbl, Vera Artemyeva, Maja Božović a študenti ateliéru 343

 

Inštitúcie a zmena

Postoje umenia a dizajnu k výzvam dneška: Ruth Mateus-Berr, Pia Scharler, Christina May Yan Carli, Elisabeth Haid, Mária Rišková, Klára Prešnajderová, Ľubica Kollárová, Eva Adam Maxa, Marlies Wirth, Juraj Blaško, Marcel Benčík, Catalin Betz, Wagner Felipe dos Santos, Magdalena Marie Friedl, Pavel Naydenov, Gabriela Urrutia Reyes, Maja Božović, Martin Franzen, Vojtech Ruman, Janina Gospodarek, Julijana Rosoklija, Patryk Senwicki
Knižnica materiálov, H.U.R.B.A.N. selector (SCD): Maroš Schmidt, Lucia Dubačová, Klára Prešnajderová, Martin Balog, Vlasta Kubušová, Ľubica Kollárová, Mária Rišková


Sympózium

De / posium 2019: Nienke Hoogvliet, Tim Jongerius, Tue Greenfort, Laureline Galliot, Sophie Rowley, Anny Wang, Tim Söderström, Lukas Wegwerth, Michala Lipková, Erik Šimšík, Denisa Kollarová, Petra Debnárová, Samad Boughalam (účastníci De/posium 2019), Vlasta Kubušová, Lilo Viehweg, Marlène Huissoud, Seetal Solanki, Alice Ossola (účastníci, dramaturgia a koordinácia De/posium 2019), Midl, n.o. (organizátor De/posium 2019)

V Múzeu úžitkových umení vo Viedni (MAK) 3. marca 2020 otvára Slovenské centrum dizajnu výstavu o udržateľnom dizajne s názvom Human by Design – Sonda do sociálnych a metodologických inovácií v dizajne. Výstava predstaví koncepty, stratégie, modelové situácie, prípadové štúdie a inovatívne riešenia z dizajnovej a umeleckej praxe, ktoré reagujú na nevyhnutnú spoločenskú zmenu smerom k udržateľnosti, (ne)riešenie sociálnych problémov, implementáciu udržateľných riešení a materiálov.

Návštevníci rakúskej metropoly budú mať až do 5. apríla 2020 možnosť spoznať inovatívne projekty od slovenských dizajnérov a dizajnérok, ktoré však presahujú náš región, či projekty Výskumno-vývojového oddelenia SCD. Projekty reflektujú napríklad možné zmeny v spoločnosti vo forme inovácií a vynálezov. Miroslav Král a Vlasta Kubušová z crafting plastics! studio inšpirujú inovatívnymi riešeniami, ktoré prinášajú ekologické materiály v nových podobách do nášho každodenného života prostredníctvom medziodborovej spolupráce dizajnu, vedy a technológií. Nezisková organizácia Repairably prináša priestor pre nastavenie pravidiel opraviteľnosti výrobkov a certifikuje produkty, ktoré sú navrhnuté tak, že sa dajú jednoducho a cenovo prístupne opraviť. Na výstave návštevníkom predstavíme aj Repairably manifest desiatich pravidiel, na základe ktorého môže výrobok získať označenie Repairably „(y)“ a jedinečný alfanumerický kód s cieľom pomôcť zákazníkovi jednoducho identifikovať výrobky, ktoré sa dajú opraviť hocikedy a za rozumnú cenu. Ján Jánoš a Maroš Schmidt sa svojím projektom Skvôt – prenosný domov pre včely samotárky snažia poukázať na fatálne dôsledky neudržateľného spôsobu života, ktorého dôsledkom môže byť aj vyhynutie existenčne dôležitého hmyzu. Ako demonštráciu tejto idey zvolili prenosný domov pre včely samotárky a ostatný hmyz, ktorý umožní ich prežitie v mestách, parkoch alebo záhradách. Návštevníci výstavy sa & odpadové stavebné materiály – predovšetkým prach, z ktorého sa stĺkaním (za adície ďalších materiálov) získava pevný materiál – výsledný suťoblok, pripravený na použitie v nových stavbách alebo pri rekonštrukcii existujúcich. Avšak pre efektivitu nových nástrojov a pravidiel je podstatná aj zmena v inštitucionálnom prostredí. Slovenské centrum dizajnu na výstave vo Viedni priblíži svoj výskum nových udržateľných materiálov využiteľných nielen v dizajne, ktorý realizuje v spolupráci s odborníkmi zo SAV a prostredia vývoja bioplastov. Výskum je súčasťou nového projektu SCD Knižnice materiálov. Jeho cieľom je nielen prehľadne dokumentovať vzorky materiálov, ale tiež priblížiť ich vlastnosti a príklady použitia. 

Súčasný dizajn dnes čelí neľahkej výzve prichádzať neustále s novými postupmi, ktoré uľahčujú zodpovednú interakciu medzi prírodou a ľudstvom. Výstava približuje aj úlohu nezávislých organizácií a komunít spravujúcich miesta, ktoré sa prirodzene stávajú kľúčovými dejiskom pre inovácie. Demonštrovaním inovačného potenciálu multidisciplinárnych diskusií a experimentov prostredníctvom sympózií a prezentácií konceptov ako Nulový dopad tak prezentuje praktické cesty k ekologicky motivovaným spoločenským zmenám. Cieľom výstavy je trefne konfrontovať konzervatívny svet masových trhov zameraný na obrat či konzum a poukázať na aktuálny trend odklonu dizajnérskej pozornosti od vytvárania objektov k rozvíjajúcim sa konceptom. Dizajn, jeho prax i teória, reaguje na túto situáciu vznikom metodológií ako “design thinking”, kritický dizajn a sociálny dizajn. Výstava Human by Design navrhuje dizajnérske riešenia, ktoré vyjadrujú túžbu po zmene smerom k udržateľnosti. Prináša kritický pohľad a cez príklady z praxe približuje spôsoby uvažovania mladých generácií dizajnérov a teoretikov. Prináša tak udržateľné riešenia s potenciálom pre metodické a sociálne inovácie v praxi. Na Slovensku ju mali dizajnoví nadšenci možnosť vidieť v galérii Satelit po prvýkrát minulý rok v septembri. 

O priestorový koncept, architektúru výstavného systému a realizáciu výstavy sa postaralo štúdio Subdigital (Ján Pernecký, Tomáš Tholt, Anna Cséfalvay, Michaela Krpalová, Kristýna Uhrová). Pri tvorbe pracovali s rozvíjaním myšlienky modularity, znovupoužiteľnosti a novej estetiky, ktoré prináša výpočtový prístup k navrhovaniu. Architektúra výstavy tak, podobne ako vystavené objekty, tematizuje jednu z aktuálnych tém a prístupov k dizajnu.

Jednotlivé projekty sú prezentované v niekoľkých tematických okruhoch:

Vynálezy a pravidlá

Miesta inovácie

Nulový dopad

Inštitúcie a zmena

Sympózium

 

Viac informácií o všetkých projektoch, ich autoroch a kurátoroch nájdete TU:

https://www.scd.sk/?dizajn-a-inovacie&sprava=human-by-design-projekty-a-ich-autori-a-kuratori
 

Miesto konania výstavy:

MAK – Múzeum úžitkových umení, Stubenring 5, 1010 Viedeň

Hlavná kurátorka:

Mária Rišková

Foto: Petra Rjabinin