Future Perfect Simple Continuous

Future Perfect Simple Continuous

Sitespecific inštalácia v priestoroch Slovenského národného múzea je kolektívnym výsledkom a pokračovaním minuloročnej série výstav Podkrovie v Galérii mesta Bratislava.  

Autori: Iva Durkáčová, Ľuboš Kotlár, Mira Kubáňová, Martina Mäsiarová, Ján Skaličan

Kurátor: Gabriela Smetanová
Architekt výstavy: Maroš Greš
Performer: Lukáš Zahy

Vizuálna komunikácia: Ľubica Segečová 

future perfect simple continuous

je dokonalá budúcnosť

je dokonavá budúcnosť

jednoduchá

pre-biehajúca (už)

predbudúcnosť

predprítomnosť

ne-prítomnosť

miesto bez času. čas tu neplynie, v určitom bode zastal a už v ňom zotrval. natrvalo
čas stojí na mieste ale skúša sa naťahovať (načahovať) všetkými smermi
už uskutočnená budúcnosť


Súčasná dioráma
Súčasnosť je existujúca, dejúca sa teraz.
Súčasnosť je bytie spolu v jednom čase, dočasne.
(Intenzívna spoločnosť dočasného prežívania)


Dočasnosť je súčasným pohľadom k budúcnosti,
„nová budúcnosť".

Vo fáze po neomuzeálnom období sa muzejným stáva človek sám,
ako globálny superpredátor,
invazívny druh,
znakom, symbolom minulosti.
Entita existujúca v inštitúcii odkazujúca sama na seba,

satisfakcia.


Chránený rámcom (múzea)
Človek zosúčastnený  

Autori: Iva Durkáčová, Ľuboš Kotlár, Mira Kubáňová, Martina Mäsiarová, Ján Skaličan

Kurátor: Gabriela Smetanová