Alex Zelina / Debris Company - Glitch

Alex Zelina / Debris Company - Glitch

Glitch je pohybovo-výtvarnou esejou o súčasnom bezcieľnom putovaní ľudstva, zrkadlom omylov človeka, ktorý sa neustále a cyklicky ocitá v začarovanom kruhu hriechov.

Scénicko-výtvarná inštalácia Alexa Zelinu z predstavenia Glitch fyzického divadla Debris Company

Foto: Richard Kohler

Glitch je pohybovo-výtvarnou esejou o súčasnom bezcieľnom putovaní ľudstva, zrkadlom omylov človeka, ktorý sa neustále a cyklicky ocitá v začarovanom kruhu hriechov.

Výtvarno-akusticko-performatívna inštalácia fyzického divadla Debris Company v pohybovej metafore reflektuje krízu súčasného človeka a sveta. V podobe alegorického mystéria a kontrastu každodennosti vytvára kontradikciu a zároveň jednotu pozemského a transcendentálneho rozmeru vesmíru, čím tak završuje dvojročný projekt Trilogy (Wow!, Únos Európy, Jób).

Scénicko-výtvarná inštalácia Alexa Zelinu z predstavenia Glitch fyzického divadla Debris Company

Foto: Richard Kohler