Dorota Sadovská - Byť blízko

Dorota Sadovská - Byť blízko

Začiatkom kalendárneho roka 2020 vznikalo v Bratislave – Trnávke pozoruhodné site-specific dielo od slovenskej výtvarníčky Doroty Sadovskej. Autorka, ktorá je známa svojou prácou s témou tela a priestorom vstúpila na netradičné miesto – do fungujúceho saleziánskeho kostola sv. Jána Bosca s dočasnou inštaláciou s názvom Byť blízko. Tento objekt ako pôstne plátno ideovo naväzuje na prastarú prax zakrývania oltárnych obrazov počas obdobia 40 dní pred sviatkami Veľkej noci. 

Kurátor: Michal Žák

Z procesu tvorby vznikol časozberný dokument, kde autori vysvetlujú ideové i technologické pozadie projektu. Dokument bol natočený ešte v čase, keď si kurátorský tím nevedel predstaviť v akej novej nečakanej situácií sa Plátno ocitne. Kostoly sa zavreli, nastalo veľké ticho a tak sa umelecký objekt – ktorý bude pravdepodobne visieť o niekoľko týždňov či mesiacov dlhšie ako sa pôvodne plánovalo – sa ocitne v dramaticky novom kontexte. Treba sa nechať prekvapiť.

Kurátor: Michal Žák