DOM expedícia súčasného umenia ~ Záhrada² v Prüger-Wallnerovej záhrade

DOM expedícia súčasného umenia ~ Záhrada²  v Prüger-Wallnerovej záhrade

Krehká a naozaj nebezpečná zostava súčasných globálnych okolností stavia vizuálne umenie do zvláštnej situácie. Ako od nositeľa morálnych a iných kritických hodnôt sa od neho očakáva, že sa bude týmito otázkami zaoberať. Čo je celkom prirodzené. Ak mu však môže niečo brániť v presvedčivosti pri plnení tejto závažnej úlohy, tak sú to podľa viacerých názorov spôsoby jeho štandardnej prezentácie – rám, stena, podstavec, umelé osvetlenie, závesný systém, otváracie hodiny, galéria, inštitúcia (?)... Festival DOM sa zameriava na vizuálne umenie mimo týchto tradičných faktorov.

Už druhýkrát sa uskutočnil v Prüger-Wallnerovej záhrade na Nekrasovej ulici v Bratislave. Že sa diela 16 autorov a autoriek zo Slovenska a zahraničia ocitli v prostredí záhrady neznamenalo len to, že tam boli nainštalované, ale priamo realizované, teda nepoukazovali na svoje obsahy z neutrálneho prostredia, ale princípy a procesy, ktoré proklamovali, sa priamo diali. Mohli by sme povedať, že v súlade so zámerom a očakávaním kurátoriek Marianny Brinzovej a Martiny Ivičič, charakterizovali výstavu Záhrada² pojmy ako „zdieľanie“, opustenie konvencií stále spájaných so slovom “dielo”, komunita a príbehovosť, ale aj náhoda a zánik. Ak z dôvodu ekológie prítomnej v rámcových témach výstavy bolo zámerom oslovovať širšie publikum ako pravidelné diváctvo súčasného umenia, bol kontext komunitnej verejnej záhrady s divou mokraďou ako šitý na mieru, aby mu mohli byť na mieru ušité diela komunikujúce veľmi nenásilným spôsobom, zbavené pátosu štandardnej umeleckej prezentácie. A to až natoľko, že si mnohé z nich nenárokovali na viditeľné umiestnenie, či na dlhšiu životnosť. Práve naopak, keďže pozostávali z prírody samotnej, boli nenápadne situované alebo pomaly zanikajúce ako site-specific jačmenný text Maud Kotasovej, ktorý narástol a pomaly degradoval, či pšeničné objekty Eriky Mészárosovej, do ktorých intervenovali diviaky.

Takéto diela môžeme uviesť do pozitívneho kontrastu voči mnohým odporným exteriérovým realizáciám stále obľúbeným v našej krajine, klasifikovaným ako estetické až umelecké. Ak by sa vo verejnom priestore realizovalo viac takých diel, aké divák dobrodružne objavoval v zákutiach Prüger-Wallnerovej záhrady, mohol by to byť spôsob, ako prezentovať princípy vnímavosti, inteligencie a anti-egocentrizmu, ako verejnosť oboznámiť s tým, že v dobe ekologickej krízy je bronz, umelý kameň či prapodivná figúra obklopená záhonom vysušených letničiek úplne „out“. Aj keď to vyznie asi príliš optimisticky. V ostatných rokoch sa ukazujú určité prístupy, línie autorských programov, ktoré sú hybridnejšie a opúšťajú, alebo „prerábajú“ kategórie vizuálneho umenia. Možno sú slobodnejšie a hravé, no závažné, pretože ich autori*ky načrtávajú nové princípy ako východiská pre čoraz abstraktnejšiu a ťažšie uchopiteľnú realitu ostatných rokov.

Záhrada² bola osviežujúca aj preto, že na nej participovali viacerí*é autori*ky, ktorí*é v slovenskom prostredí nie sú až tak často viditeľní*é. Všetky diela mali viac či menej kritický apel, najmä personifikovaný umierajúci (Perma)frost mladého českého autora Jakuba Honsa, výstupy Eriky Mészárosovej, ktorá využíva estetiku a materiál folklóru a hospodárskej mágie na kritiku násilných genderových stereotypov, objekt Andreja Šoku symbolizujúci odlesňovanie, diela Andrey Pézman a Bianky Törökovej poukazujúce na vysychanie a toxické látky prítomné v rieke Dunaj či fotografie a video Marcela Koreca pohrávajúce sa s konšpiračným konštruktom, že opraty vyššej moci a byrokracie držia v rukách „inštitucionálne“ izbové rastliny. Viaceré diela vychádzali z priestorového a koncepčného zázemia, ktoré záhrada poskytla – časozberná fotografická séria Dominiky Bolgáčovej, „mural komiks“ o Henrym Prügerovi na fasáde bývalých skleníkov od Gábora Gyenesa, environment Simony Vojtečkovej odkazujúci na skleníky a kvetinárstvo Flóra, ktoré začiatkom 20. st. prevádzkovali pôvodní majitelia záhrady a terénne nahrávky zo záhrady Daniela Kordíka (zvukové a hudobné performance).

Čo vznikne, keď sa pri reflexii súčasnej krajiny a prírody obráti optika a prostriedkom sa namiesto hrôzy a melanchólie stanú radosť a krása, hodnoty v umení a jeho teórii vytlačenými na okraj záujmu? Predstaví sa „nové žitie“, očarenie po boku trúchlenia za vecami, ktoré odchádzajú, za vymierajúcimi druhmi živočíchov a rastlín, zmenšujúcimi sa ľadovcami, vysychajúcim riekami a pod. Estetika novotvarov prírodného i arteficiálneho charakteru bola prítomná v objektoch Lucie Veselej, maľbe Kristíny Kandríkovej, zvukovo-objektovej inštalácii Richarda Aradského, kovovom objekte Juraja Gramantíka vyrobenom z druhotného materiálu a výrazne aj v ostatných spomínaných dielach. Starostlivosť o vlastné vnútro nie je rezignáciou a odvrátením sa od globálneho, liečivá pozornosť sa stala umeleckou stratégiou. A pravdepodobne aj potrebou či snahou udržiavať neustále otriasané hodnoty a odolávať omnoho hrubším a povrchnejším praktikám pochádzajúcim z dominantných politicko-ekonomických štruktúr.

Aktívna (alebo aktivistická) sila tkvie v inom pohľade a pocite extrahujúcom princípy ekológie, demokracie, komunity, v opustení rodových stereotypov, vo voľnej až imaginatívnej interdisciplinarite, v prepojení umenia, vedy a technológií (audiostopa, hudba a performance Erika Pánčiho), ale aj v subjektívnom vzťahu k prežívanej prírode.

Tieto princípy potvrdzuje tiež koncepcia projektu ako festivalu zahŕňajúceho série workshopov, hudobných vystúpení a performancií.

 

 

Fotoreport výstavy nájdete tu:

DOM expedícia súčasného umenia – Záhrada²

DOM expedícia súčasného umenia – Záhrada²
25. 8. – 15. 9. 2023, Prüger-Wallnerova záhrada, Bratislava

umelci/umelkyne: 

Richard Aradský, Dominika Bolgáčová, Juraj Gramantík, Gábor Gyenes, Jakub Hons, Kristína Kandriková, Daniel Kordik, Marcel Korec, Maud Kotasová, Erika Mészárosová, Erik Pánči, Andrea Pézman, Andrej Šoka, Bianka Töröková, Lucia Veselá, Simona Vojtečková

kurátorky: 

Martina Ivičič a Marianna Brinzová