Príbehy (p)o živote

Príbehy (p)o živote

Kompozícia výstavného projektu Príbehy (p)o živote je skôr „kurátorským surreálnym automatizmom“ (ak niečo také má nárok na existenciu v súčasnom svete).

 

Kurátorka: Ľudmila Kasaj Poláčková

Autori:

Karol Baron, David Cajthaml, Ladislav Čarný, Žofia Dubová, Ján Ďurina, Ľudovít Fulla, Mira Gáberová, Milota Havránková, Vladimír Havrilla, Bohdan Hostiňák, Michal Jakabčic, Július Jakoby, Anton Jasusch, Vladimír Kordoš, Marek Kvetan, Miroslava Kučišová, Petra Nováková- -Ondreičková, Peter Matejka, Stanislav Masár, Milan Paštéka, Rastislav Podoba, Veronika Rónaiová, Dorota Sadovská, Ivana Sláviková, Pavla Sceranková, Koloman Sokol, Jozef Srna st., Toyen, Viera Žilinčanová

Kompozícia výstavného projektu Príbehy (p)o živote je skôr „kurátorským surreálnym automatizmom“ (ak niečo také má nárok na existenciu v súčasnom svete).

Výstava má dve rozpoznateľné línie, sú to rozkoly a pasce - príbehy medzi: Snami; Želaniami; Túžbami a Každodennou žitou realitou. Dve línie snov a skutočností v Príbehoch (p)o živote asi nie sú prekvapením, naopak sú prirodzeným vyústením dlhodobého projektu, ktorý nadväzuje na starší tematický projekt Nitrianskej galérie Príbehy (o) smrti (2017-2018).

Na výstavu Príbehy (p)o živote možno nazerať aj ako na literárne, či divadelné dielo. Dve previazané tematické línie príbehov (Príbehy snov, túžob, želaní a Príbehy každodennej žitej reality) obsahujú deväť rôznych dejstiev/mikropríbehov: Spasenie(?); Želania; Lucidné snenia; Príbeh si ty sám; Oživenie; Odsúdenie; Prázdno, tieseň bytia; Osamelosť; Pre(žitý) vitalizmus (z)rodu.

Kde sa kurátorka ako rozprávačka príbehov o samote, spiritualite, snení, prežití, slobode, sebauvedomení aj osudovosti pokúša o zadefinovanie dôležitých ľudských pocitov, ktoré človek zažíva po prežití traumy (napr. z úmrtia blízkej osoby, po prežití nehody, či ťažkej choroby, alebo z opustenia rodnej krajiny a žitia v novej spoločnosti...). Na základe umeleckých diel s pokusom prepojiť kurátorskú prax s kreatívnymi prvkami, ktoré nesú elementárne znaky terminologického aparátu psychoanalýzy, či arteterapie.

K výberu autorov: Gros diel tvoria akvizície Nitrianskej galérie. Autormi zastupení zo zbierok NG sú: Ladislav Čarný, Mira Gáberová, Milota Havránková, Michal Jakabčic, Július Jakoby, Vladimír Havrilla, Bohdan Hostiňák, Vladimír Kordoš, Marek Kvetan, Petra Nováková-Ondreičková, Stano Masár, Rastislav Podoba, Veronika Rónaiová, Dorota Sadovská, Pavla Sceranková, Viera Žilinčanová.

Zvyšok prezentovaných diel zapožičali: Moravská galerie v Brne (Toyen), Slovenská národná galéria (Ľudovít Fulla, Anton Jasusch, Peter Matejka, Koloman Sokol, Jozef Srna st.), Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Milan Paštéka), Kysucká galéria v Oščadnici (Karol Baron, Miroslava Kučišová), Galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši (Jozef Srna st.) a priamo od autorov: David Cajthaml, Žofia Dubová, Ján Ďurina, Veronika Rónaiová, Ivana Sláviková.

Výber autorov je zámerne rozmanitý. Od autorov avantgardných až po autorov mladých – súčasných. Návštevník výstavy je slobodne konfrontovaný s rôznymi autormi, výtvarnými smermi, umeleckými prístupmi, pojmami. Od avantgardy (Anton Jasusch, Július Jakoby, Ľudovít Fulla), moderny (Peter Matejka), cez surrealizmus (Toyen, Karol Baron), expresionizmus (Koloman Sokol), magický realizmus (Michal Jakabčic, Viera Žilinčanová), novú figuráciu (Milan Paštéka), postkonceptualizmus (Marek Kvetan, Stano Masár, Pavla Sceranková), hyperrealizmus (Veronika Rónaiová, Jozef Srna st.), procesuálne umenie (Ladislav Čarný, Ivana Sláviková), umenie xerografie a geometrizujúcej abstrakcie (Petra Nováková-Ondreičková), postmodernu (Bohdan Hostiňák)), videoart (Mira Gáberová), inscenovanú fotografiu (Milota Havránková), postfotografiu (Ján Ďurina), analytické maliarstvo (Rastislav Podoba), súčasnú krajinomaľbu (Žofia Dubová, Miroslava Kučišová), či rôznymi osciláciami medzi umeleckými ideami a médiami (David Cajthaml, Vladimír Havrilla, Vladimír Kordoš, Dorota Sadovská).

Súčasťou výstavy je aj dvojjazyčný slovensko-anglický katalóg, ktorý okrem reprodukcii diel obsahuje aj kurátorsky text, ktorý vychádza z interpretácie snov kurátorky. Cez vlastné sny kurátorka interpretuje jednotlivé témy/ príbehy/diela výstavy. Do katalógu prispeli textami: filozofka a fenomenologička Anna Hogenová; psychiater Jozef Hašto; kazateľ Daniel Pastirčák; umelec Waldemar Švabenský.

Kurátorka: Ľudmila Kasaj Poláčková