Palo Čejka - Krásne veci

Palo Čejka - Krásne veci

1krása -sy krás ž.

1. iba sg. vlastnosť toho, čo sa ľudskými zmyslami al. intelektom vníma ako veľmi pekné, čo príjemne pôsobí na zmysly a city človeka, nádhera, pôvab; najvyššia kladná estetická hodnota; op. škaredosťSlovník

 

2krásny -na -ne 2. st. krajší príd.

1. ľudskými zmyslami al. intelektom vnímaný ako veľmi pekný; veľmi príjemne pôsobiaci na zmysly al. intelekt človeka, veľmi pekný; op. škaredý

2. hovor. presahujúci určitú mieru, veľmi dobrý, uspokojujúciKrátky

 

3vec -i ž.

1. všetko, čo jestvuje mimo človeka, konkrétny al. abstraktný jav

2. konkrétny predmet, jav vnímateľný zmyslami; predmet slúžiaci človeku, osobný majetok ap.

3. fakt, skutočnosť; skutok; udalosť

 

1,2 Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N z r. 2006, 2011, 2015.

Krátky slovník slovenského jazyka 4 z r. 2003 – kodifikačná príručka.

Kurátor: Omar Mirza

„Zobrazené nie je (pre mňa) dostatočne oddelené od objektu a príbehu.
Jednoducho, nie je to dosť abstraktné…“


Čo je podľa vás krásne? Je krása subjektívna alebo objektívna? Môže byť abstraktná? Alebo sa vzťahuje len na konkrétne veci, ktoré vieme opísať ako krásne? Je vec krásna a dobrá vtedy, keď ju chceme vlastniť? A ak nemôžeme, stráca pre nás svoju príťažlivosť? Prestáva byť dosť dobrá na to, aby sme sa ňou vôbec zaoberali?
Palo Čejka vyrýpal do linolea rôzne veci – jednoducho preto, lebo sú podľa neho krásne. Aj keď nemusí(me) vedieť/vidieť, čo to je. Na svojej prvej samostatnej výstave v Nitrianskej galérii predstaví tri série grafík: farebnú, sivú a čiernobielu. A ešte rôzne ďalšie veci, predmety, objekty. Tiež krásne.

Mgr. art. Pavol Čejka (* 1973, Bratislava) je grafik, ilustrátor, grafický dizajnér, pankáč, príležitostný slam-poetrista, spevák a textár kapely Kamoško & Kokosko, DJ Reverend, milovník záhrad, učiteľ, otec. V rokoch 1992 – 1998 študoval na Vysokej škole výtvarných umení, najprv fotografiu v ateliéri Miloty Havránkovej, neskôr grafický dizajn v ateliéri Ľubomíra Longauera. Žije a ryje v Bratislave.

Kurátor: Omar Mirza