Oto Hudec - Korene hlbšie ako múry

Oto Hudec - Korene hlbšie ako múry

Pri príležitosti 30. výročia pádu Berlínskeho múru v Nemecku a revolučných udalostí Novembra 89 na Slovensku vznikla na fasáde Slovenského veľvyslanectva v Berlíne veľkorozmerná maľba súčasného slovenského umelca Ota Hudeca. Vyše štyridsaťmetrové dielo zameriava pozornosť na symboliku spájania, ktorá je inšpirovaná vzťahmi v prírode. Dielo môžete vidieť od 9. novembra na uvedenej berlínskej fasáde a jeho zmenšeninu od 22. novembra na výstave Moc bezmocných v Kunsthalle Bratislava.

Víťazný návrh bol vybraný slovensko-nemeckou odbornou porotou, v ktorej zasadli: Franciska Zólyom (riaditeľka Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig, kurátorka Nemeckého pavilónu na Biennale di Venezia 2019), Verena Tintelnot (kurátorka súčasného umenia, Lipsko), Nina Vrbanová (poverená riaditeľka Kunsthalle Bratislava), Lenka Kukurová (kurátorka a teoretička súčasného umenia), Peter Lizák (veľvyslanec Slovenskej republiky v Nemecku), Ivo Hanuš (riaditeľ Slovenského inštitútu v Berlíne) a Oscar Buvalič (diplomat). Maľbu realizovalo košické Natreto Studio.

Maľba s názvom Korene hlbšie ako múry zobrazuje dva stromy oddelené múrom, ktorých korene sú navzájom prepojené. Hudec o svojej monumentálnej práci hovorí: „Medzi stromami funguje komunikačné spojenie. Prostredníctvom koreňových systémov, húb a mikroorganizmov si stromy navzájom vymieňajú informácie. Stromy nie sú osamelými jedincami, ale sú súčasťou komplexného organizmu, ktorého zložky sa navzájom podporujú. Ľudské komunity fungujú na podobných princípoch. Aj napriek múrom prebieha vzájomná komunikácia. Naše vzťahy sú dôležitejšie ako naše rozdiely.“ Dielo vo verejnom priestore Berlína vytvorené k výročiu revolučných udalostí tak symbolicky pripomína dôležitosť občianskej angažovanosti, princípov podpory a solidarity, ale aj nevyhnutnosť rešpektu k prírode.

Maľba vznikla na základe umeleckej súťaže iniciovanej Veľvyslanectvom SR v Berlíne, v spolupráci s Kunsthalle Bratislava a kurátorkou Lenkou Kukurovou a s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Umeleckej súťaže sa zúčastnili renomovaní súčasní slovenskí umelci a umelkyne: Radovan Čerevka a Janka Duchoňová, Jana Kapelová, Zorka Lednárová, Ilona Németh, Martin Piaček a Anetta Mona Chisa.

Veľkorozmerné umelecké dielo na fasáde Veľvyslanectva SR vo verejnom priestore nemeckej metropoly je unikátny spôsob, ako si pripomenúť výročie významných udalostí na ceste k demokracii. Slovenské veľvyslanectvo sa nachádza v blízkosti Postupimského námestia, ktoré bolo pred rokom 1989 na hranici západného a východného Berlína a bolo rozdelené Berlínskym múrom. Maľba Ota Hudeca pripomína nielen spomínaný múr, ktorý už padol, ale aj na mnohé ďalšie symbolické, či skutočné múry, ktoré stále stoja a je nutné ich zbúrať.

Na Slovensku budú mať diváci možnosť prezrieť si maľbu v zmenšenom rozmere na výstave Moc bezmocných v Kunsthalle Bratislava, ktorá sa venuje politickým témam v slovenskom a českom umení po roku 1989.

 

Oto Hudec (*1981, Košice) je slovenský umelec a pedagóg. Pravidelne vystavuje na Slovensku i v zahraničí. Vo svojich prácach umelec reflektuje otázky migrácie, národnostných menšín, ekológie či vplyvu globalizácie na životné prostredie.

Oto Hudec: Korene hlbšie ako múry

Veľkorozmerná maľba k pádu Berlínskeho múru na stene Veľvyslanectva SR v Berlíne

Kurátorka:  Lenka Kukurová

Foto: Martin Marenčin