Medzi bielou a čiernou

Medzi bielou a čiernou

Kolektívna výstava Vojtecha Kolenčíka a jeho doterajších absolventov na katedre grafiky na Vysokej škole výtvarných umení, grafiky, maľby, objekty a diela zasahujúce do úžitkového umenia.

Kurátor:

Veronika Trnečková

Organizátor:

Gábor Gyenes

 

Zastúpení autori a autorky:

Tero Abaffy, Martina Albrechtová, Zuzana Barutová. Iveta Bencová, Mário Birmon, Slávka Brezinová, Diana Čižmárová, Veronika Čmaradová, Eva Čarnoká, Lukáš Freytag, Gabriel Gyenes, Matúš Vysocký, Veronika Holaňová.  Katarína Hutníková, Jakub Milčák, Eliška Kovačíková, Lívia Kožušková, Miriam Kulacsová, Peter Kužidlo,  Martin Kráľ, Branislav Kristín, Alžbeta Malcová, Kristína Mesárošová, Svätopluk Mikyta, Kleopatra Muchová, Andrea Ondis, Eva Mária Ondová, Juraj Poliak, Paulína Rypáková a Silvia Sekelová

 

Nielen počas štúdia človek hľadá a nachádza. Platí to rovnako pre život ako pre samotné umenie. Ak predstavujeme Ateliér voľnej a farebnej grafiky nemôžeme opomenúť familiárne pojmy ako biely a čierny ateliér. Definuje ich nielen výzor priestorov určených pre tvorbu, ale aj fakt, že si študenti samostatne volia v ktorom z nich budú pracovať. Následne je tento moment rozpoznateľný aj v ich tvorbe. Pre ateliér je typický rešpekt osobnej jedinečnosti, rozvoj vo výtvarnej kultúre a snaha podania reflexie problémov súčasnej doby.

Výstava v priestore Pistoriho paláca predstavuje výber súčasných výtvarných prác absolventov v konfrontácii s tvorbou Vojtecha Kolenčíka. Charakteristikou výstavy je širokospektrálnosť, na dielach je vnímateľná autenticita a individualizmus autorov a ich záujem o presah. Výstavný projekt si môžeme predstaviť v troch okruhoch na základe použitých techník. Prvý okruh prezentujú diela v ktorých autori využívajú grafické techniky. V druhej línii sú zastúpené diela, kde sa autori rôznymi spôsobmi snažia vyjadrovať pomocou maľby, kresby, objektu a inštalácie. Tretia rovina ukazuje ilustrácie a animácie smerujúce k grafickému dizajnu, ktoré reflektujú súčasnú estetiku. Grafický princíp je viditeľný v každom diele, mení sa iba spôsob. Divácky atraktívne môže byť sledovanie týchto troch línií vedľa seba.  Autori sú z rozdielnych generácií, diela etablovaných umelcov tu vzájomne komunikujú s tvorbou najmladších absolventov. Výstavný projekt sa tak stáva súhrnom diel absolventov troch desaťročí. Ak aplikujeme heslo „Čo chceme nájsť, to nájdeme“ na tvorbu tzv. „Kolenčíkovcov“ evidentné je v nájdení si vlastnej cesty. Podporenie tejto snahy môžeme vnímať za jeden z najdôležitejších odkazov Vojtecha Kolenčíka ako pedagóga na VŠVU.

K zastúpeným médiám patrí grafika (linoryt, akvatinta, sieťotlač), maľba, kresba, animácia, video, digitálna maľba a ilustrácia, objekty a inštalácia. Autori narábajú s motívmi súčasného človeka, symbolizmu, mytológie, písma a heslovitosti, portrétu a tiež riešia vlastnú identitu, vplyv človeka. Predstavené sú práce s prítomným gestickým, abstraktným, expresívnym ale aj poetickým charakterom. V niektorých dielach sa objavujú prvky kritiky na spoločnosť, iné sú naopak abstraktným vyjadrením hľadania či rovnováhy. U vystavujúcich absolventov je vnímateľný silný individualizmus. Zdrojom ich inšpirácie je literatúra, hudba, tanec, architektúra, vlastné zážitky a pozorovanie sveta okolo seba. Rozmanitosť vystavených diel je dôkazom dôrazu, ktorý Vojtech Kolenčík kládol na slobodu vo výtvarnom prejave u svojich študentov a rovnako na názoroch na tvorbu. 

Pozitívnym javom, ktorý sa mohol uskutočniť vďaka tejto výstave, je obnovenie spojenia medzi absolventami a pedagógom Vojtechom Kolenčíkom a asistentom Gabrielom Gyenesom. Spektrum vystavených diel by bolo bohatšie, no neľahká úloha spojenia sa so absolventami v sebe niesla aj neúspešné pokusy a z tohto dôvodu by sme chceli na záver pripomenúť aj absolventov, ktorí s nami z technických a iných dôvodov nemôžu byť a vystavovať svoju tvorbu.

 

Kurátor:

Veronika Trnečková

Organizátor:

Gábor Gyenes