Pavol Truben Články

Rok Ultrafialovej

Rok Ultrafialovej

Ultrafialová bude mať za sebou prvý rok svojho fungovania. Počas neho sme absolvovali 13 individuálnych konzultácií, zorganizovali konferenciu, urobili päť verejných prednášok, získali dva granty a vytvorili plnohodnotnú webstránku. Čo plánujeme ďalej?

Ultrafialová vznikla ako platforma, ktorá má pomáhať výtvarníkom, galériám a kultúrnym inštitúciám s praktickými otázkami. Organizácia sa pôvodne zameriavala na marketing výtvarníka a prezentáciu umenia, ako sa však ukazuje, ten je častokrát v slovenskom kultúrnom priestore vnímaný ako nepotrebný či treťoradý. Vďaka stretávaniu sa s aktívnymi umelcami a galeristami sme začali rozlišovať skutočné problémy, na ktoré vo svojej praxi narážajú.

U študentov a absolventov vysokých škôl umeleckých odborov je to hlavne nedostatočné vzdelávanie v otázkach financií, grantov, galerijnej praxe a možností uplatnenia.

Počas prvého roku fungovania sa na nás s prosbou o konzultáciu obrátilo 10 výtvarníkov. V jednom prípade išlo o konzultáciu marketingových aktivít, v jednom prípade o konzultáciu etablovaného výtvarníka, ktorý sa po zahraničných úspechoch chce dostať do povedomia domáceho publika. Dve konzultácie sa týkali všeobecného nastavenia začínajúceho výtvarníka a zvyšných 6 konzultácií bolo zameraných na orientáciu v grantovej schéme a konzultácie počas podávania konkrétneho grantu.

Druhou skupinou, ktorá sa na nás v minulom roku obrátila, boli kultúrne inštitúcie, kde je škála problémov o niečo odlišnejšia. V jednom prípade sme absolvovali konzultáciu súkromnej galérie v otázkach marketingu a PR aktivít v rámci jej online predaja. V druhom prípade sme absolvovali sériu konzultácií, ktoré následne vyústili do realizácie prednášky na tému vizuálna komunikácia v slovenských knižniciach pre Spolok slovenských knihovníkov a knižníc v spolupráci s Centire a FPU.

Okrem priamych konzultácií sme sa venovali aj organizovaniu vzdelávacích podujatí, školení a prednáškam. V máji 2018 sme zorganizovali druhý ročník konferencie Marketing pre výtvarníkov o praktických otázkach umenia. Na nej s podporou Fondu na podporu umenia vystúpili výtvarník Jaro Varga, novinárka Jana Németh, galerista Tomáš Umrian, český popularizátor umenia Ondřej Horák, rakúsky galerista Hans Knoll a český výtvarník Roman Tyc. Zároveň som o aktivitách Ultrafialovej prednášal na jubilejnom 40. vydaní bratislavskej Pecha Kucha Night (PKN) aj na PKN Trnava. V spolupráci s PKN sme v našej réžii organizovali Pecha Kucha Training Edition v bratislavskom Kalabe, kde si mohli študenti vyskúšali nadobudnuté prezentačné zručnosti pred reálnym publikom. Workshop o marketingu v umení a sebaprezentácii som viedol na spomenutej konferencii Marketing pre výtvarníkov, aj na katedre textilu na VŠVU.

Treťou skupinou našich aktivít boli aktivity komerčného charakteru. Tu sme pomáhali spoločnosti Subdigital, pohybujúcej sa na pomedzí architektúry, technológie a umenia s komunikáciou jej aktivít tak, aby boli zrozumiteľné pre jej klientov z developerského a podnikateľského prostredia a aby porozumeli pridanej hodnote, ktorú spoločnosť vytvára. Pri ďalšej spolupráci sa na nás obrátil súkromný subjekt s prosbou o pomoc pri výbere a nákupe vhodného umeleckého diela, kde sme robili rešerš na mieru a napokon sprostredkovali nákup diel dvoch mladých výtvarníkov v hodnote 2000 €.

V závere roku 2018 nás potešil získaný grant od Fondu na podporu umenia, ktorý nám pomohol dokončiť našu webstránku a vďaka ktorému môžeme stránku najbližších 10 mesiacov napĺňať obsahom. Našim hlavným cieľom je na stránke zhromažďovať aktuálne grantové výzvy, open cally, rezidenčné programy a súťaže na Slovensku aj v zahraničí, ktoré majú relevantnosť pre slovenského výtvarníka, kurátora, dizajnéra alebo galériu.

Druhou úlohou stránky je prinášať aktuálny pohľad na praktické fungovanie umeleckej scény na Slovensku, ale aj v zahraničí, na spôsoby vzdelávania na umeleckých školách, sebavzdelávanie, súťaženie, galerijnú prax, predaj a investovanie do umenia a financovanie tvorby a tvorivých aktivít.  

Keďže sme občianske združenie, aktívne hľadáme ľudí, ktorí by nám chceli v našej práci pomáhať. Najmä prispievateľov a tvorcov obsahu pre našu webstránku, ale tiež profesionálov, ktorí by mali záujem spolu s nami zlepšovať kultúrne prostredie a vedia poskytnúť svoje know-how formou textov, prednášok, alebo mentoringu.

Toľko k prvému roku fungovania Ultrafialovej. Už teraz sa tešíme, že ohlasy na naše aktivity sú veľmi pozitívne. Naznačili sme, čo nás čaká v najbližších mesiacoch. O niektorých veciach hovoriť ešte nemôžeme, ale už teraz vieme, že plánov a rozbehnutých projektov máme omnoho viac. Chceme však reagovať na aktuálne a reálne udalosti a problémy, budeme sa preto tešiť akýmkoľvek nápadom a návrhom, ktoré nám prídu od vás. Výtvarníkov, kurátorov, dizajnérov, galeristov a milovníkov umenia.  

Prinášame stručné zhrnutie našich aktivít, ktoré sme stihli urobiť počas prvého oficiálneho roku nášho fungovania.