Čo zaujalo na letnom prieskume VŠVU 2019?

Aktuality
Pavol Truben
24.05.2019

Opýtal som sa Roberta Makara a Jana Kraloviča, pedagógov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktoré práce ich v rámci aktuálnej tvorby študentov zaujali. 

Foto: Veronika Čmaradová, Robert Makar, Pavel Baghy

Pred tým, ako sa sprístupnia semestrálne práce študentov Vysokej školy výtvarných umení verejnosti, prebieha hodnotenie v jednotlivých ateliéroch, ale tiež celoškolské hodnotenie, kde sa prezentujú najzaujíamvejšie momenty akuálnej výtvarnej tvorby. Opýtal som sa dvoch pedagógov VŠVU Roberta Makara a Jana Kraloviča, ktoré práce z výtvarných odborov ich aktuálne osobne zaujali.

Čo zaujalo na letnom prieskume VŠVU 2019?

Pred tým, ako sa sprístupnia semestrálne práce študentov Vysokej školy výtvarných umení verejnosti, prebieha hodnotenie v jednotlivých ateliéroch, ale tiež celoškolské hodnotenie, kde sa prezentujú najzaujíamvejšie momenty akuálnej výtvarnej tvorby. Opýtal som sa dvoch pedagógov VŠVU Roberta Makara a Jana Kraloviča, ktoré práce z výtvarných odborov ich aktuálne osobne zaujali.

 

Prieskum Vysokej školy výtvarných umení prebieha v troch budovách: na Hviezdoslavovom námestí 18, Drotárskej ceste 44 a Koceľovej 23. Vyšlo skôr náhodou, že každá z odporúčaných prác sa nachádza v inej budove. Ak máte dostatok času určite si treba obehnúť všetko a z odborov si vybrať to, čo vás primárne zaujíma.

My sme sa zamerali iba na výtvarné odbory, z ktorých Roberta Makara zaujala bakalárska práca Barabary Gocníkovej, študentky 4. ročníka v ateliery Prof. Roberta Jančoviča:

V práci autorka tematizuje hranice, hraničnosť, pohraničie a cezhraničnosť, ale nie ohraničenosť. Vychádza z osobných skúsenosti života v rodnom dvojjazyčnom meste na Dunaji. Obsah podporuje tým, že z hľadiska formálno-technologického urobila grafiky pomocou tepla do stavebno-asfaltového materiálu. Gocníkovej práca ponuka čítanie v horizontálnej aj vertikálnej úrovne pohľadu.

 

Na Hviezdoslavovom námestí 18 v ateliéry Prof. Ivana Csudaia Roberta Makara zaujala bakalárska práca Richarda Kašického:

Memento mori Pamätaj, že zomrieš. Memento mortis - Pamätaj na smrť. Bolo-je-bude inšpiráciou pre mnohé umelecké diela, ktoré mali divákovi pripomínať jeho smrteľnosť. Jedna lebka sa v náznakoch oči na nás pozerá a tá, ktorá je na fragmentárnom pozadí je kráľovná SMRŤ/kráľ SMRŤ. Pôsobivé dielo s dobre zvolenou mierkou proporcii formátu a citlivým výberom odtieňov modrej. V práci možno vycíti hlbokú znalosť dejín európskej civilizácie. Tým autor dokázal autenticky prerozprávať kontempláciu nad konečnosťou.

 

 

Jana Kraloviča, teoretika umenia zaujala práca Playground: Level 1 Pavla Baghyho z ateliéru Mal+by, doc. Klaudie Kosziby, ktorý sa nachádza na Koceľovej 23.

Multimediálna inštalácia prevedená s odvahou a – na študentské pomery – razantným prístupom. Študent využil potenciál možnosti vystavoavať v samostatnom priestore, ktorý svojimi zásahmi radikálne premenil. Vytvoril kombináciu akčnej expresívne pôsobiacej maľby, videoprojekcie a miesto-špecifického, deštrukčného zásahu, ktorý podčiarkol celkovú post-apokalyptickú atmosféru diela. Naratívna línia diela inšpirovaná strategickými vojnovými počítačovými hrami a ich estetikou  sa prelína s s výrazne materiálovými zásahmi do priestoru, čím vznikol komplexný priestorovo-zvukový environment. Odkazy na archaické kultúry (motív pseudo-archeológie, motívy bojovníkov a referencie na antickú architektúru) sa prelínajú s technologickými postupmi, digitálnym obrazom a priamo na stenách aplikovanou maľbou. V samotnom diele sa autorovi podarilo sugestívne (i keď za spolupôsobenia spektáklu diorámy) vytvoriť evokáciu „minulej budúcnosti“.

Určite to nie je všetko, čo tohtoročný letný prieskum ponúka. Verejnosti je sprístupnený v dňoch 24.5. až 26.5. v časoch od 10:00 do 18:00 (piatok, sobotu a nedeľu). Najlepšie je priestory Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v týchto dňoch navštíviť osobne a nájsť si vlastných favoritov spomedzi bohatej študentskej produkcie.