100 rokov dizajnu – prvá expozícia Slovenského múzea dizajnu

100 rokov dizajnu – prvá expozícia Slovenského múzea dizajnu

Prvá expozícia histórie a súčasnosti slovenského dizajnu a úžitkového umenia, ktorá je výsledkom niekoľkoročnej vedecko-výskumnej a zbierkotvornej práce Slovenského múzea dizajnu. V expozícii sú prezentované doterajšie výskumy a diela z územia Slovenska, ktoré reprezentujú obdobie od roku 1918 až po súčasnosť a ktoré sú v zbierkovom fonde múzea.
Úlohou expozície je vytvoriť prehľadnou a inšpiratívnou formou príbeh vzniku a vývoja dizajnu na Slovensku, ktorý zahŕňa hlavné oblasti a fenomény.

100 rokov dizajnu / Slovensko 1918 – 2018
Výber zo zbierok Slovenského múzea dizajnu

Vedúci kurátor: Maroš Schmidt

Kurátorský tím: Katarína Hubová, Simona Janišová, Ľubomír Longauer, Gabriela Ondrišáková, Adriena Pekárová, Mária Rišková, Maroš Schmidt, Zuzana Šidlíková, Anna Ulahelová. Vedúci kurátor: Maroš Schmidt

www.100.scd.sk

Výber zo zbierok Slovenského múzea dizajnu (SMD), ktorý je prezentovaný v prvej expozícii histórie a súčasnosti slovenského dizajnu a úžitkového umenia, je výsledkom niekoľkoročnej vedecko-výskumnej a zbierkotvornej práce jedného z najmladších múzeí na Slovensku, ktoré vzniklo v roku 2013. Výstavný projekt otvárame pri príležitosti 100. výročia založenia ČSR a 25. výročia vzniku Slovenskej republiky s cieľom doplniť prázdne miesta v dejinách slovenského dizajnu v rámci Československa ako aj počas samostatného štátu. Našou ambíciou nebolo vystaviť všetkých dizajnérov, firmy a podniky, ktoré pôsobili za 100 rokov na území Slovenska, pretože fyzicky a priestorovo to zatiaľ ani nie je možné. História dizajnu na Slovensku ponúka stále veľa neprebádaných miest. Veľa prác, dokumentov, foriem a modelov bolo dávno pred vznikom SMD zničených alebo ostali zabudnuté v pivniciach či na povalách. Niektoré prototypy majú ich autori stále doma na policiach a v zásuvkách, dobre chránené pred zrakmi verejnosti. Absencia inštitucionálneho zázemia a dlhodobého výskumu v tejto oblasti vytvorili mylný dojem, že dizajn nie je relevantná téma našej hmotnej kultúry. Aj preto stálou expozíciou vyzývame širokú verejnosť, obzvlášť samotných autorov dizajnu a výrobcov, na spoluprácu pri dopĺňaní súčasných zbierok SMD, vďaka ktorým sa už dnes hlásime do medzinárodného diskurzu v danom odbore.

Expozíciu sme rozdelili na dva základné celky: produktový a komunikačný dizajn. V produktovom dizajne členíme exponáty do 14 oddelení podľa materiálov a tematických celkov. Komunikačný dizajn má 6 oddelení, ktoré reprezentujú základné prostriedky komunikácie či médiá. Expozície ponúkajú rôzne námety pre ďalšiu diskusiu nielen o materiálovej skladbe, ale aj o tvarovaní v dizajne, procese vzniku výrobkov, experimentovaní pri navrhovaní, porovnávaní starého dizajnu s novým, komunikácii a multimédiách alebo o budovaní vizuálnej identity. Základnou otázkou naďalej ostáva legitimita pojmu slovenský dizajn v kontexte Československa, ale aj s ohľadom na inú národnosť dizajnérov tvoriacich na území dnešného Slovenska. Rovnako tak sa dá uvažovať o slovenskom dizajne slovenských dizajnérov pôsobiacich v zahraničí. Expozícia 100 rokov dizajnu nedáva odpoveď na otázku, či dizajn pozná alebo nepozná hranice. Svoj kľúč k odpovedi si u nás môže nájsť každý sám.

K stálej expozícii sme pripravili webstránku, ktorá návštevníkovi v digitálnej podobe približuje témy expozície, diela, dizajnérov, výrobcov , alebo školy. Obsahuje kvalitný obrazový materiál dokumentujúci predmety zo zbierok SMD a ďalší obsah, ktorý rozširuje zážitok z návštevy expozície – či už priamo na výstave (prostredníctvom dotykových obrazoviek) alebo pred/po návšteve expozície (na mobilných zariadeniach, pre ktoré je stránka optimalizovaná). Webovú stránku budeme aktualizovať aj počas trvania výstavy a bude slúžiť ako prototyp nového webu SCD – časti, ktorá sprístupní zbierky SMD, informácie o dizajnéroch a aktivitách z oblasti dizajnu na Slovensku.

Základným poslaním SMD je výskum tvorby autorov dizajnu a produkcie výrobcov/dizajnérskej tvorby a produkcie firiem na Slovensku. Úlohou expozície je vytvoriť prehľadnou a inšpiratívnou formou príbeh vzniku a vývoja dizajnu na Slovensku, ktorý zahŕňa všetky podstatné oblasti a fenomény. V jeho poznávaní, ktoré nekončí rokom 2018 a zároveň má oveľa hlbšie korene, ako je rok 1918, naďalej pokračujeme.

Maroš Schmidt, vedúci kurátor

100 rokov dizajnu / Slovensko 1918 – 2018
Výber zo zbierok Slovenského múzea dizajnu

Vedúci kurátor: Maroš Schmidt

www.100.scd.sk