Open Cally
Pragovka Gallery, Praha
15.05.2019

Deadline
22.05.2019


Pragovka Gallery se soustředí na prezentaci současné mladé umělecké scény, začínajících umělců, uměleckých skupin, ateliérových výstav, ale díky dispozici prostoru také na prezentaci samostatných výstav začínajících umělců.

Prostor Pragovka Gallery fungující od ledna 2018, je v tuto chvíli rozdělený na tři výstavní prostory.

Entry - prostor o rozloze 147 m2, který se soustředí na prezentaci sólových projektů napříč žánry i médii projekty uměleckých dvojic či menších uměleckých skupin. Vhodný je pro projekty pracující přímo s prostorem.
Na rok 2020 je zde plánováno 8 výstavních projektů.

Rear - Sloupová prvorepubliková hala na téměř o rozloze 585 m2 je prostředím vhodným pro realizaci propracovaných a rozsáhlejších kurátorských projektů a skupinových výstav. Na rok 2020 jsou plánovány 4 výstavní projekty.

Pop-Up - Prostor o rozloze 98 m² je určen na prezentaci klasických médií jako malba a socha. Na rok 2020 je zde plánováno 8 výstavních projektů.

Výstavy mohou využívat pouze jeden z uvedených prostor, ale mohou využít i kombinace prostorů.

Odděleně od prvních dvou existuje prostor,nazývaný Pop Up Gallery, určený převážně prezentaci malby, projektů pracujících na hraně designu a volného umění, sochařských projektů.


Je možné se výzvy zúčastnit s vlastním tématem, nebo v rámci tématu „Labutí píseň“.