Medzi bielou a čiernou

Dočasne (ne)dostupné
Pisztoriho palác
25.03.2020

Kurátor:

Veronika Trnečková

Organizátor:

Gábor Gyenes

Kolektívna výstava Vojtecha Kolenčíka a jeho doterajších absolventov na katedre grafiky na Vysokej škole výtvarných umení, grafiky, maľby, objekty a diela zasahujúce do úžitkového umenia.

Medzi bielou a čiernou

Kolektívna výstava Vojtecha Kolenčíka a jeho doterajších absolventov na katedre grafiky na Vysokej škole výtvarných umení, grafiky, maľby, objekty a diela zasahujúce do úžitkového umenia.

Nielen počas štúdia človek hľadá a nachádza. Platí to rovnako pre život ako pre samotné umenie. Ak predstavujeme Ateliér voľnej a farebnej grafiky nemôžeme opomenúť familiárne pojmy ako biely a čierny ateliér. Definuje ich nielen výzor priestorov určených pre tvorbu, ale aj fakt, že si študenti samostatne volia v ktorom z nich budú pracovať. Následne je tento moment rozpoznateľný aj v ich tvorbe. Pre ateliér je typický rešpekt osobnej jedinečnosti, rozvoj vo výtvarnej kultúre a snaha podania reflexie problémov súčasnej doby.

Výstava v priestore Pistoriho paláca predstavuje výber súčasných výtvarných prác absolventov v konfrontácii s tvorbou Vojtecha Kolenčíka. Charakteristikou výstavy je širokospektrálnosť, na dielach je vnímateľná autenticita a individualizmus autorov a ich záujem o presah. Výstavný projekt si môžeme predstaviť v troch okruhoch na základe použitých techník. Prvý okruh prezentujú diela v ktorých autori využívajú grafické techniky. V druhej línii sú zastúpené diela, kde sa autori rôznymi spôsobmi snažia vyjadrovať pomocou maľby, kresby, objektu a inštalácie. Tretia rovina ukazuje ilustrácie a animácie smerujúce k grafickému dizajnu, ktoré reflektujú súčasnú estetiku. Grafický princíp je viditeľný v každom diele, mení sa iba spôsob. Divácky atraktívne môže byť sledovanie týchto troch línií vedľa seba.  Autori sú z rozdielnych generácií, diela etablovaných umelcov tu vzájomne komunikujú s tvorbou najmladších absolventov. Výstavný projekt sa tak stáva súhrnom diel absolventov troch desaťročí. Ak aplikujeme heslo „Čo chceme nájsť, to nájdeme“ na tvorbu tzv. „Kolenčíkovcov“ evidentné je v nájdení si vlastnej cesty. Podporenie tejto snahy môžeme vnímať za jeden z najdôležitejších odkazov Vojtecha Kolenčíka ako pedagóga na VŠVU.

K zastúpeným médiám patrí grafika (linoryt, akvatinta, sieťotlač), maľba, kresba, animácia, video, digitálna maľba a ilustrácia, objekty a inštalácia. Autori narábajú s motívmi súčasného človeka, symbolizmu, mytológie, písma a heslovitosti, portrétu a tiež riešia vlastnú identitu, vplyv človeka. Predstavené sú práce s prítomným gestickým, abstraktným, expresívnym ale aj poetickým charakterom. V niektorých dielach sa objavujú prvky kritiky na spoločnosť, iné sú naopak abstraktným vyjadrením hľadania či rovnováhy. U vystavujúcich absolventov je vnímateľný silný individualizmus. Zdrojom ich inšpirácie je literatúra, hudba, tanec, architektúra, vlastné zážitky a pozorovanie sveta okolo seba. Rozmanitosť vystavených diel je dôkazom dôrazu, ktorý Vojtech Kolenčík kládol na slobodu vo výtvarnom prejave u svojich študentov a rovnako na názoroch na tvorbu. 

Pozitívnym javom, ktorý sa mohol uskutočniť vďaka tejto výstave, je obnovenie spojenia medzi absolventami a pedagógom Vojtechom Kolenčíkom a asistentom Gabrielom Gyenesom. Spektrum vystavených diel by bolo bohatšie, no neľahká úloha spojenia sa so absolventami v sebe niesla aj neúspešné pokusy a z tohto dôvodu by sme chceli na záver pripomenúť aj absolventov, ktorí s nami z technických a iných dôvodov nemôžu byť a vystavovať svoju tvorbu.