Pavol Truben Články

Čo zaujalo na letnom prieskume VŠVU 2019?

Čo zaujalo na letnom prieskume VŠVU 2019?

Pred tým, ako sa sprístupnia semestrálne práce študentov Vysokej školy výtvarných umení verejnosti, prebieha hodnotenie v jednotlivých ateliéroch, ale tiež celoškolské hodnotenie, kde sa prezentujú najzaujíamvejšie momenty akuálnej výtvarnej tvorby. Opýtal som sa dvoch pedagógov VŠVU Roberta Makara a Jana Kraloviča, ktoré práce z výtvarných odborov ich aktuálne osobne zaujali.

 

Prieskum Vysokej školy výtvarných umení prebieha v troch budovách: na Hviezdoslavovom námestí 18, Drotárskej ceste 44 a Koceľovej 23. Vyšlo skôr náhodou, že každá z odporúčaných prác sa nachádza v inej budove. Ak máte dostatok času určite si treba obehnúť všetko a z odborov si vybrať to, čo vás primárne zaujíma.

My sme sa zamerali iba na výtvarné odbory, z ktorých Roberta Makara zaujala bakalárska práca Barabary Gocníkovej, študentky 4. ročníka v ateliery Prof. Roberta Jančoviča:

V práci autorka tematizuje hranice, hraničnosť, pohraničie a cezhraničnosť, ale nie ohraničenosť. Vychádza z osobných skúsenosti života v rodnom dvojjazyčnom meste na Dunaji. Obsah podporuje tým, že z hľadiska formálno-technologického urobila grafiky pomocou tepla do stavebno-asfaltového materiálu. Gocníkovej práca ponuka čítanie v horizontálnej aj vertikálnej úrovne pohľadu.

 

Na Hviezdoslavovom námestí 18 v ateliéry Prof. Ivana Csudaia Roberta Makara zaujala bakalárska práca Richarda Kašického:

Memento mori Pamätaj, že zomrieš. Memento mortis - Pamätaj na smrť. Bolo-je-bude inšpiráciou pre mnohé umelecké diela, ktoré mali divákovi pripomínať jeho smrteľnosť. Jedna lebka sa v náznakoch oči na nás pozerá a tá, ktorá je na fragmentárnom pozadí je kráľovná SMRŤ/kráľ SMRŤ. Pôsobivé dielo s dobre zvolenou mierkou proporcii formátu a citlivým výberom odtieňov modrej. V práci možno vycíti hlbokú znalosť dejín európskej civilizácie. Tým autor dokázal autenticky prerozprávať kontempláciu nad konečnosťou.

 

 

Jana Kraloviča, teoretika umenia zaujala práca Playground: Level 1 Pavla Baghyho z ateliéru Mal+by, doc. Klaudie Kosziby, ktorý sa nachádza na Koceľovej 23.

Multimediálna inštalácia prevedená s odvahou a – na študentské pomery – razantným prístupom. Študent využil potenciál možnosti vystavoavať v samostatnom priestore, ktorý svojimi zásahmi radikálne premenil. Vytvoril kombináciu akčnej expresívne pôsobiacej maľby, videoprojekcie a miesto-špecifického, deštrukčného zásahu, ktorý podčiarkol celkovú post-apokalyptickú atmosféru diela. Naratívna línia diela inšpirovaná strategickými vojnovými počítačovými hrami a ich estetikou  sa prelína s s výrazne materiálovými zásahmi do priestoru, čím vznikol komplexný priestorovo-zvukový environment. Odkazy na archaické kultúry (motív pseudo-archeológie, motívy bojovníkov a referencie na antickú architektúru) sa prelínajú s technologickými postupmi, digitálnym obrazom a priamo na stenách aplikovanou maľbou. V samotnom diele sa autorovi podarilo sugestívne (i keď za spolupôsobenia spektáklu diorámy) vytvoriť evokáciu „minulej budúcnosti“.

Určite to nie je všetko, čo tohtoročný letný prieskum ponúka. Verejnosti je sprístupnený v dňoch 24.5. až 26.5. v časoch od 10:00 do 18:00 (piatok, sobotu a nedeľu). Najlepšie je priestory Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v týchto dňoch navštíviť osobne a nájsť si vlastných favoritov spomedzi bohatej študentskej produkcie.

Opýtal som sa Roberta Makara a Jana Kraloviča, pedagógov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktoré práce ich v rámci aktuálnej tvorby študentov zaujali. 

Foto: Veronika Čmaradová, Robert Makar, Pavel Baghy