Misia: Priestor

Misia: Priestor

Misia: Priestor je výstavou autorských realizácií a priestorových intervencií, ktoré vznikli počas 6-dňového pobytu v historickom objekte Kláštora hieronymitánov v Štiavnických Baniach. Zúčastnení autori na dielach a inštaláciách pracovali 6 dní v priestoroch kláštora s vedomím jeho špecifík, vizuálnych, historických a kontextuálnych

Vystavujúci autori:

Dušana Vrbovská

Ľubica Jediná

Peter Decheť 

Natália Šimonová

Kristína Mičová

Monika Orémusová

Martina Kukurová

Magdaléna Masárová

Jakub Cmarko

Fyzicky a ideovo je projekt koncipovaný do priestorov Kláštora Hieronymitánov v Štiavnických Baniach. Cieľom je sprístupniť túto budovu, jej históriu, účel a súčasný stav 9 autorom, ktorí v nej budú počas 6-dňového workshopu pracovať na umeleckých realizáciách, a tiež verejnosti, ktorá prostredníctvom finálnej výstavy a sprievodných podujatí, bude mať možnosť hlbšie sa oboznámiť s bežne neprístupným interiérom Kláštora Hieronymitánov.

Popudom k vytvoreniu projektu bola atraktivita historicko-architektonickej pamiatky a uvedomenie si jej priestorového potenciálu. Nosnou ideou je realizácia projektu v intenciách prístupu site-specific (,,miestne-špecifického" umenia). Oslovení autori umelecké výstupy aplikovali do konkrétneho zvoleného priestoru s vedomím jeho špecifík, vizuálnych, historických a kontextuálnych. Tvorba účastníkov sa častokrát vyznačuje tematickým fokusom smerovaným do verejného alebo mentálneho priestoru, krajiny a prírody, do vyprázdneného priestoru, industriálnej architektúry alebo výpovede materiálu.

Autorky projektu:

Michaela Šuranská

Tereza Velegová