Mira Podmanická - Miesta

Mira Podmanická - Miesta

Podmanickú zaujíma priestor, ktorý obývame, okupujeme, ktorý svojou prítomnosťou meníme a pretvárame. Objekty, ktoré modeluje vychádzajú z reálnych miest. Sú to obrazy lokalít, modely, ktoré nám približujú a umožňujú vnímanie  daného priestoru, zvnútra a zároveň zvonka, z odstupu.

Kurátor: Anna Panek-Kusz

Prvou časťou sú reliéfy z poľskej Morawy. Krásne romantické miesto bolo predobrazom pre vrstvený modelovaný reliéf. Cez kresbu vyrytú do hliny je namodelovaný nízky reliéf dekoratívneho alebo rastlinného motívu. Trojrozmerné interiéry-miestnosti predstavujú niekoľko stien, na ktorých sa odráža vnútorný priestor. Dnu sú vložené objekty, ktoré ho ďalej delia a vytvárajú základné rozloženie vzduchu v ňom. Ďalší stupeň v rámci kolekcie predstavuje dom, na prvý pohľad jednoduchý z vonkajšej strany, predstavuje uzavretý objekt. O to viac ponúka voľné pole predstavivosti, čo sa môže odohrávať vo vnútri. Tretiu časť tvoria krajiny. Vymodelované časti prezentujú výrez z krajiny z rôznych častí sveta. Sú akou spomienkou, pripomienkou zážitku, atmosféry, pocitu a dojmu (z výletu). Osobný zážitok pretransformovaný do obrazu krajiny. Všetky tieto miesta sú ovplyvnené viac či menej nami, človekom. Otázka je, čo je ešte príroda. Je niekde nejaké nedotknuté, naozaj prírodné miesto? Ako sa mení s nami? Čo sa mení? Ako sa meníme my jeho návštevou?

 

Mira Podmanická je sochárka. Študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Slovensku u prof. Jozefa Jankovič a doc. Jána Hoffstädtera. Master specialisé ukončila v Belgicku na Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. V roku 2011 získala doktorát (ArtD.) na VŠVU. Zúčastnila sa ročnej rezidencie v Centre de la Tapisserie v belgickom Tournai. Venuje sa soche, objektu a inštalácii, pracuje s rôznymi materiálmi a zaujíma sa o medziodborové spolupráce. S keramickou dizajnérkou Markétou Novákovou vytvorili kolekcie porcelánových váz: Bio-vázy, vázy In a vázu Lúka a spolupracovali na výstavných projektoch prezentujúcich keramiku na Slovensku aj v Čechách. Od roku 2011 pôsobí na VŠVU, kde dnes vedie ateliér Kurz sochy.

Kurátor: Anna Panek-Kusz