Martin Benka

Martin Benka

SNM - Historické múzeum v spolupráci so SNM v Martine (konkrétne SNM - Múzeom Martina Benku) pripravilo výstavu o osobnosti, živote a diele Martina Benku pri príležitosti 130. výročia umelcovho narodenia. Je koncipovaná do piatich celkov, okrem maliarskej tvorby sa zaoberá aj Benkovou pozoruhodnou grafickou a kresbovou produkciou a úžitkovým dizajnom, rovnako ako jeho osobnými záujmami a životom v jednotlivých obdobiach. Gros reprezentatívneho výberu tvoria predmety zo zbierky SNM - Múzea Martina Benku, ktorý dopĺňajú diela z 11 slovenských galérií a od dvoch súkromných zberateľov. Zaujímavé je aj výtvarno-priestorové riešenie výstavy, ktorého autorkou je Anna Gondová, v spojení s grafickým dizajnom od Studia ONAONAONA (Jakub Dušička, David Kalata, Magda Scheryová). SNM - Historické múzeum k nej pripravilo aj rôzne sprievodné programy a prednášky, napr. v spolupráci s Julianou Mrvovou či Ľubomírom Longauerom. K výstave bola vydaná aj rovnomenná publikácia v dvojjazyčnom slovensko-anglickom formáte.

Trvanie: do konca roku 2020

Kurátorka: Monika Váleková

Autorka textu: Martina Vyskupová

Výstava sa nachádza v SNM - Historickom múzeu na Bratislavskom hrade, 3. poschodie.

Web: www.snm.sk/hm

Martin Benka (1888 – 1971) svojím dielom položil základné piliere slovenskej výtvarnej kultúry. Bol zaujímavým „renesančným" človekom so všestrannými umeleckými záujmami, výtvarnými, hudobnými a literárnymi. Umelec pôvodom zo Záhoria precestoval Európu, no najviac mu prirástla k srdcu severoslovenská horská krajina. V rámci svojej tvorby si vytvoril neopakovateľný rukopis, ktorým citlivo reflektoval obraz slovenskej prírody. Ako on sám povedal: „Záľubu som našiel v oblých, živo sa vlniacich holiach, na úbočiach, v dolinách a všade tam, kde sa krása prírody snúbila so životom. Vysoké majestátne vrchy v čarovných líniách pohybu mi hovorili, že nie sú ani príliš plošné, ani príliš plastické, ale také ako som si želal."

Okrem maľby a kresby sa venoval aj grafike a hudbe. Vo svojom ateliéri zakladal s priateľmi sláčikové kvartetá a organizoval komorné koncerty. Zaujímavosťou v jeho dizajnérskom diele sú hranaté „kubistické" husle evokujúce voľné inšpirácie slovenskou ľudovou ornamentikou. Navrhoval knižné ilustrácie, známky, exlibrisy, sgrafitá, bankovky, v neposlednom rade vyhotovil niekoľko návrhov fontov. V typografii kombinoval prvky z ľudovej tvorby, ornamentov a samozrejme jeho obľúbenej prírody. Benkovmu autorskému písmu je až v posledných rokoch venovaná patričná pozornosť.

V marci 1960 Benka daroval podstatnú časť svojej zbierky – okolo 5200 výtvarných diel, korešpondenciu a knižnicu československému štátu, následne sa dostala do správy Slovenského národného múzea. Vo svojom testamente odkázal štátu aj zvyšok svojej pozostalosti, okrem umeleckých artefaktov i zariadenie svojho domu, resp. ateliéru v Martine. Práve tu bolo v roku 1972 otvorené SNM - Múzeum Martina Benku. Martin Benka zasvätil svoj život estetike a kultivovanou slovenského prostredia. Bol milovníkom Mozarta a Beethovena, zručným maliarom, grafikom a dizajnérom.

Kurátorka: Monika Váleková

Foto: Samuel Okkel

Web: www.snm.sk/hm